امروز : چهارشنبه 4 خرداد 1401 بروزرسانی:1401/03/04

گالری تصاویر
برای دیدن تصاویر بعدی روی تصویر کلیک نمایید

12:27 PM 1401/02/18 تعداد بازدید: 59


جلسه بررسي و رفع موانع روند توزيع و رفع مسدوديت ثبت نهاده هاي كشاورزي (كودشيميايي) به آبزي پروران ماهي و ميگو، در سامانه حمل و نقل با حضور مدير كل شيلات گلستان، مدير زراعت جهاد كشاورزي استان و مدير عامل شركتهاي تعاوني پرورش آبزيان گنبدوماهي طلايي گرگان و جمعي از كارشناسان شيلات و جهاد كشاورزي استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل شيلات گلستان، در اين جلسه مدير كل شيلات گلستان گفت: با توجه به اينكه ثبت نام آبزي پروران جهت دريافت نهاده هاي كشاورزي در سامانه پهنه كشاورزي الزامي است، سازمان جهادكشاورزي استان نسبت به بكارگيري كارشناس شيلات در كنار كارشناسان جهاد كشاورزي جهت ثبت نام متقاضيان در اين سامانه، بمنظور رفع مشكل آبزي پروران اقدام نمايد.
مهندس سيد جواد قدس علوي تصريح كرد: همچنين كارگزار شركت هاي تعاوني توزيع نهاد كشاورزي بايد ليست تائيد شده فعاليت و سطح مفيد آبگيري مزارع پرورش ماهي و ميگو  شهرستان ها را به كارشناس پهنه ي مديريت جهادكشاورزي ارائه كنند.
وي در پايان با اشاره به اهميت آموزش در ارتقا دانش كارشناسان افزود: بمنظور ارتقاء سطح دانش كارشناسان سامانه ي پهنه داده كشاورزي در مباحث شيلاتي، ضمن هماهنگي با بخش آموزش و ترويج سازمان جهادكشاورزي استان دوره هاي آموزشي با حضور و تدريس كارشناس شيلاتي برگزار مي شود.
لازم به ذكر است جلسه بررسي و رفع موانع روند توزيع و رفع مسدوديت ثبت نهاده هاي كشاورزي (كودشيميايي) به آبزي پروران ماهي و ميگو، در سامانه حمل و نقل با حضور مدير كل، معاون آبزي پروري و كارشناسان شيلات گلستان، مديران شيلات شهرستان ها، مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان، معاون شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان و مدير عامل شركتهاي تعاوني پرورش آبزيان گنبدوماهي طلايي گرگان و جمعي از كارشناسان شيلات و جهاد كشاورزي استان برگزار شد.فایل های پیوست :

ارسال دیدگاه

( دیدگاه ثبت شد)